Dům s vhodnou lokalitou

Jak vybrat stavební pozemek, aby se vám dobře bydlelo

Výběr lokality - na co si dát pozor

Jste spíše pro město, nebo máte rádi klid? Plánujete děti?

Nejprve se zamyslete a sepište si, jaké máte na lokalitu požadavky. Pokud potřebujete být v dojezdové vzdálenosti od školky, nebo je pro vás důležitá dostupnost veřejné dopravy, vybírejte podle těchto kritérií.

Zjistěte si u sousedů, jestli není lokalita hlučná, například otřesy železných mostů, přes které jezdí vlaky, mohou být slyšet na velkou vzdálenost. Zdroj hluku nemusí být z pozemku ani viditelný a přesto tam je.

Poptejte se také na prašnost a pachy. Může se stát, že vítr na dané místo zanáší pravidelně zápach z chovny drůbeže nebo jiných zvířat, případně se může v okolí usazovat prach zvířený nedalekou továrnou (například cementárnou).

Výběr pozemku

Jakmile máte vytipovanou lokalitu, můžete se začít rozhlížet po konkrétním pozemku. Následuje několik zásad, které byste měli po vybrání pozemku dodržet, abyste později nenarazili na problémy, kterým bylo možné předejít.

Doporučujeme pozemek navštívit za dne i v noci a zjistit si, jaké má pozemek podloží. Pokud si vyberete parcelu ve svahu a zjistíte, že se půl metru pod povrchem nachází skála, bude potřeba počítat s drahým výkopem základů, případně odstřelováním. Z tohoto důvodu mají pozemky ve svahu nižší tržní hodnotu.

Obecně ale platí, že nejvhodnější je dům zakládat na hornatém, nebo skalnatém podloží. Nejméně vhodné je stavět na navážkách a bývalých skládkách. Tam je potřeba budovat hluboké základy.

  • Prozkoumejte hladinu spodní vody. Pokud budete mít vodu tři metry pod povrchem, těžko si pod domem vybudujete sklepení.
  • Dejte si pozor na orientaci pozemku ke světovým stranám. Víte, proč jsou svahovité pozemky orientované na sever mnohem levnější, než ty na jih? Protože na ně v zimě téměř nesvítí slunce.
  • Vyvarujte se také pozemkům v záplavových oblastech. Záplavám se nevyhnete a nedá se jim nijak účinně bránit, navíc na stavbu v záplavové oblasti zpravidla nedostanete stavební povolení.
  • Zeleň na pozemku je zlato. Pokud kupujete pozemek bez zeleně, počítejte s tím, že první stromy dorostou svých normálních rozměrů až za desítky let.
  • Pokud na pozemku stojí starý dům, ověřte si možnost jeho zbourání. Často se s bouráním a novostavbou pojí různá omezení.

Velikost parcely

Velikost hledaného pozemku se odvíjí od toho, jak velký dům, zahradu a další příslušenství budete chtít vybudovat. Obecně platí, že pro výstavbu řadového domku je potřeba parcela s rozlohou alespoň 300 m2 a šířku okolo 10 metrů.

Pro výstavbu rodinného domu se doporučuje okolo 500 m2 až 800 m2, se šířkou pozemku nad 15 metrů. Pokud plánujete stavět bazén, altán nebo budovat rozsáhlou zahradu, hledejte spíše pozemek s rozlohou nad 1000 m2.

Nezapomínejte na to, že podle zákona musíte dodržovat podmínku stavění v minimálně 2 metrovém odstupu od okraje pozemku a 3 metry od veřejných komunikací.

Kontrola územního plánu

Ačkoliv můžete do katastru nahlížet on-line, doporučujeme zajít si jako první na stavební úřad. Tam vám dají nahlédnout do územního plánu a řeknou vám, zda je na pozemku vůbec možné stavět. Zároveň vám poví, zda se v okolí nechystají nějaké další stavby. Určitě byste nechtěli, aby vám za pět let postavili za domem skladiště jaderného odpadu.

Pracovníci stavebního úřadu vám mohou také sdělit, zda se na případnou výstavbu budou vztahovat nějaká omezení. Častým požadavkem bývá tzv. dodržení krajinného rázu, kdy stavební úřad povoluje výstavbu domů pouze s určitými materiály a nezdráhá se zasahovat ani do toho, jaké si na dům pořídíte obložení, nebo jaký zamýšlíte náklon střechy. To vše je dobré vědět, abyste s omezeními mohli dopředu počítat při projektování domu.

Z územního plánu se také dozvíte, zda pozemek náhodou není:

  • Vedený jako pozemek neurčený pro výstavbu, pak budete muset zařídit změnu územního plánu, která není vždy možná
  • Zanesený v zemědělském půdním fondu (vynětí z fondu trvá dlouho)
  • Na chráněném území národního parku
  • V ochranném pásmu lesa nebo vedení vysokého napětí
  • V přibližovacím území letiště

Všechny tyto případy ztěžují, nebo přímo znemožňují výstavbu rodinného domu. Například v případě lesa je ochranné pásmo 50 m po jeho obvodu a stavět na něm lze jen se souhlasem orgánu, který les chrání.

Inženýrské sítě a přístup na pozemek

Pozemek vypadá slibně, na svatebním úřadu jste neobjevili žádný problém a také jste si zjistili, že na pozemku není uvaleno věcné břemeno, předkupní právo nebo zástavní právo. Nyní je potřeba zjistit, zda lze k pozemku připojit inženýrské sítě a zda se na něj dostanete po veřejné komunikaci.

Zjistěte si, zda je v okolí dostupný plyn, elektřina, kanalizace a voda. Nezapomeňte si ověřit také jejich kapacitu a poptejte se, zda je v místě dostupná veřejná kanalizace. Bez kanalizace bude potřeba řešit odpad septikem nebo systémem ČOV.

Přístup na pozemek je ideální z veřejné komunikace. Pokud můžete, vyvarujte se pořizování pozemku, ke kterému se dostanete pouze po cizí soukromé cestě. Ušetříte si tím případné problémy, kdy by vám majitel cesty mohl bránit v jejím užívání.

Uvažujte také nad šíří přístupové cesty. V ideálním případě by měla být dost široká, aby projelo široké auto s přívěsem. Budete přeci stavět.

Pozvěte si profesionála

Vyhlídli jste si pozemek, který splňuje výše zmíněná kritéria, ale chtěli byste se o svém rozhodnutí ujistit? Pozvěte si profesionála! Zavolejte nám a my se na pozemek podíváme okem zkušených stavařů.