Dům a problémy s vlhkostí

Vlhkost v domě: jak řešit u novostavby a staršího domu

Projevy zvýšené vlhkosti v domě

Vlhkost prostupující do domu má celou řadu negativních dopadů, naštěstí ji lze ve většině případů jednoduše odhalit. Nejčastější projevy zvýšené vlhkosti plynoucí z nedostatečné izolace:

  • Orosená okna nebo vlhkost vysrážení na parapetu
  • Voda na střešních trámech
  • Na první pohled vlhký sklep
  • Vlhké skvrny na zdech a u podlahy
  • Plísně a houby na zdech
  • Solné výkvěty a odpadávající omítka

Jak se vyvarovat vlhkosti u novostavby

Základem je dostatečná svislá i vodorovná hydroizolace v několika vrstvách, navržená speciálně pro místo a hloubku výstavby.

Dostatečná hydroizolace pod konstrukcí krovu

Půdní prostory se dnes využívají jako další obytné patro a dříve obnažené krovy se zahalují do sádrokartonových desek. Vzniklé neodvětrané prostory mezi střechou a sádrokartonem poskytují plísním v případě zatékání ideální prostředí.

Je proto potřeba věnovat zvýšenou pozornost dostatečné hydroizolaci střechy a vybrat opravdu vhodné materiály.

Hydroizolace soklu domu

Problémovým místem nových domů bývá také sokl, tzv. pata podstavce nebo obvodové zdi domu. Sokl najdete téměř u každého domu, protože i na rovném terénu se přízemí domu staví zhruba 20 centimetrů nad úrovní terénu z důvodu ochrany proti vodě.

Sokl je nutné ochránit proti vodě stékající po fasádě například pomocí okapového nosu a vodu následně odvést chodníčkem a drenáží, případně kolem domu vyskládat pás vyložený valouny, které ochrání sokl před ostřikováním dešťovou vodou.

Vhodnou ochranou je také natřít sokl voděodolným nátěrem.

Časté větrání nebo kvalitnější okna a rekuperace

Dnes se běžně používají vzduchotěsná okna a dveře a o to důležitější je zajistit dostatečné odvětrávání vnitřních prostor. Užíváním domu vzniká vlhkost, která musí z domu odejít pryč. V domě proto doporučujeme alespoň 2x denně intenzivně větrat a v teplejších měsících používat mikroventilaci. Ideálním případem je instalace rekuperačního systému, který vzduch v domě aktivně obměňuje.

Vlhkost kontroluje vlhkoměrem

Do nového domu si vždy pořiďte vlhkoměr a sledujte vlhkost vzduchu ve všech ročních obdobích. Nejen, že včas odhalíte případný problém, ale také budete moci zakročit, když budete mít v domě naopak příliš sucho. Příliš suchý vzduch totiž také není pro bydlení vhodný.

První sezónu více topte

Vlhkost vzduchu bývá v novostavbách první sezónu vyšší, a proto je potřeba více topit. Proto nepanikařte, když vám vlhkoměr bude ukazovat vysoké hodnoty – zděných novostaveb jde o normální jev spojený s mokrými procesy při výstavbě, které ve zdech domu zanechávají zvýšenou vlhkost.

Jak odvlhčit starší dům

Bohužel, žádná hydroizolace nevydrží věčně a u starších domů se dříve nebo později vlhkost vždy objeví. Odvlhčovacích metod existuje celá řada, od invazivního odkopávání a podřezávání zdiva až po neinvazivní injektáže chemických zábran.

Důležité je najít příčinu a neomezovat se pouze na odstraňování následků (aktivní vysoušení).

Vlhkost jdoucí od země

Voda se do domu může dostat několika způsoby. Nejčastějším projevem vlhkosti v domě jsou stěny vlhnoucí od podlahy, případně mokré a zaplísněné zdi ve sklepě. Důvodem je voda prosakující do domu ze země a okolní zeminy, pokud je dům podsklepený.

Příčinou je nedostatečná nebo narušená izolace, která má zabránit vniknutí vody do zdiva.

Důvodem spodní vlhkosti může být také nevhodně zbudovaný sokl domu, který vsakuje vodu stékající po fasádě a odstřikující vodu za deště. Pokud žijete v oblasti, kde se často vyskytují sněhové závěje, může být i sníh příčina spodní vlhkosti.

Takové situace se nejčastěji řeší drenážními výkopy okolo obvodu domu, renovacemi soklu a odvodem vody do trativodu. Mezi drastičtější, ale velmi účinné metody patří také ,,podřezání’’ domu a nasazení účinnější izolace do vzniklých otvorů.

Vlhkost na půdě a pod střechou

S vlhkostí pod střechou mají paradoxně problém spíše novější domy, kde jsou krovy schované pod sádrokartonovými podhledy a zároveň nejsou dostatečně izolovány od dešťové vody. V takovém případě nemusíte zatékání dlouhou dobu zaznamenat a o problému se dozvíte až ve chvíli, kdy se na sádrokartonu objeví plíseň nebo houba.

Rozpuku dřevokazné houby pod sádrokartonem přispívá také to, že prostor není odvětraný a vlhkost se pod ním drží dlouhodobě. Za takovou vlhkost může ve většině případů zatékání za střešní tašky, případně ucpané okapy.

Jako první proto doporučujeme zkontrolovat střechu a průchodnost okapů.

Vlhký vzduch

Dokonalá vzduchová izolace novostaveb nahrává při nesprávné konstrukci a péči o dům nadměrné vlhkosti vzduchu v interiéru. Dříve vlhkost z domu přirozeně odcházela netěsnícími okny, pod dveřmi nebo porézními materiály.

Dnes se používají vzduchotěsná okna i dveře a domy se dokonale izolují. Pak stačí často vařit, dvakrát denně sušit prádlo a vlhkost vzduchu v nevětraném domě dosáhne takové úrovně, že se začne srážet v chladnějších místech, kde vytváří vhodné prostředí pro vznik plísní.

S vlhkým vzduchem se můžete potýkat i v případě, kdy si do domu vestavíte saunu nebo vnitřní bazén, aniž byste předem mysleli na dostatečné odvětrávání.

Na vlhký vzduch z výše zmíněných příčin je jednoduchá rada: dostatečně větrejte, případně popřemýšlejte o technologii na aktivní výměnu vzduchu v domě.